Loading: 0%
Vận chuyển đường biển

NPV cung cấp các dịch vụ vận chuyển đường biển linh hoạt cho cả hàng FCL và LCL trên toàn thế giới, đảm bảo tiết kiệm và hạn chế tối đa việc rớt hàng.

Giải pháp giao hàng đa dạng:

  • Cảng tới cảng
  • Cảng tới Kho
  • Kho tới cảng
  • Kho tới Kho
Share:
Copyright © 2019 NPV Express & Logistics.
All rights reserved | Designed by Web4G