Loading: 0%
Dịch vụ vận chuyển khác

Ngoài những phương thức vận chuyển chính, NPV còn cung cấp những dịch vụ sau nhằm đáp ứng yêu cầu đặc biệt của khách hàng.

  • HÀNG DỰ ÁN
  • VẬN CHUYỂN ĐA PHƯƠNG THỨC
    • Với nhiều loại hàng hóa có kích thước và trọng lượng đặc biệt, NPV có thể cung cấp giải pháp phù hợp nhất cho khách bằng việc kết hợp nhiều phương thức vận chuyển khác nhau từ đầu đến cuối.
  • VẬN CHUYỂN HÀNH LÝ CÁ NHÂN
Share:
Copyright © 2019 NPV Express & Logistics.
All rights reserved | Designed by Web4G