Loading: 0%
Chuyển phát nhanh quốc tế

Với hệ thống đại lý nhiều kinh nghiệm,  NPV tạo ra 1 cuộc cách mạng trong chuyển phát nhanh quốc tế, với lịch trình phù hợp và thời gian cut off ngắn nhất, do đó hàng hóa vẫn được nhận vận chuyển vào phút cuối. Đây là dịch vụ nhanh nhất và đáng tin cậy nhất.

Share:
Copyright © 2019 NPV Express & Logistics.
All rights reserved | Designed by Web4G